செப்டம்பர் 2021 நடப்பு நிகழ்வுகள் Part – 2

TNPSC GROUP 4, EO4

6th to 12th தமிழ் Free Online Test
Free செப்டம்பர் 2021 நடப்பு நிகழ்வுகள்


Start Online Test
Total Score
This is correct
Oops you are wrong

2 comments

  1. வணக்கம் நான் இந்திய எல்லை பாதுகாப்பு படையில் 25 வருடம் நாட்டுக்காக உழைத்து விருப்ப ஓய்வு பெற்றுள்ளேன் .ஒரு சிறிய ஆசை தாய் மண்ணில் எல்லோரையும் போல காலையில் சென்று மாலையில் வீடு திரும்புவது போல ஒரு வேலை வேண்டும் என்பதே .இந்த ஆசை உங்களின் இந்த மேலான அரும்பணியின் மூலம் நிறைவேற்றும் என உறுதியாக நம்புகிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.